VOOR PERSOONLIJK ADVIES OF

HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK

BEL: 079 - 316 54 66 

Klik hier om online een afspraak te maken

ALLE BETALINGEN

DIENEN PER PIN

VOLDAAN TE WORDEN

ADRES HOOFDVESTIGING:

DRIEMANSPOLDER, DUNANTSTRAAT

1153-1157,  2713 TP ZOETERMEER

DEPENDANCE:

JUSTUS  VAN  EFFENHOVE 51

2717VB ZOETERMEER

Buiten openingstijden adviseren wij voor spoed contact op te nemen met de Spoedkliniek van AniCura Specialistisch Verwijscentrum Haaglanden in Rijswijk. Tel: 085-4831300

 

 

OPEN VAN MAANDAG TOT VRIJDAG 08.00 TOT 20.00 UUR. TEL: 079 - 316 54 66

OVERIGE

 

HONDSDOLHEID

Hondsdolheid of rabiës is een voor mens en dier levensgevaarlijke, virusziekte die gelukkig niet meer voorkomt in Nederland. Alleen besmette vleermuizen met het rabiësvirus worden soms in ons land nog aangetroffen. Als voornaamste overbrenger is in Centraal Europa de rode vos, in Noord Europa de Poolvos en in Turkije de hond verantwoordelijk.

 

De ziekte kan alle warmbloedige dieren infecteren en de infectie leidt vrijwel altijd tot de dood. Bij de mens ontwikkelt zich na een beet afkomstig van een hondsdol dier langzaam een ontsteking van de hersenen en de dood wordt uiteindelijk veroorzaakt door verlammingen. Gelukkig zijn er inmiddels vaccins ontwikkeld die mensen met een vergroot risico vooraf kunnen beschermen (bv. boswachters, onderzoekers). Maar ook achteraf na een beet kunnen vaccins toegediend worden, mits er snel wordt gestart. Door toepassing van vaccinatie van honden en katten, maar met name van vossen worden goede resultaten bereikt. De ziekte is, buiten Nederland, intussen onder dieren uitgeroeid in Italië, Frankrijk, Zwitserland en Finland en sterk teruggedrongen in Duitsland. Een rabiësenting bij een huisdier is in Nederland niet noodzakelijk. Wél wordt dit vereist wanneer het huisdier mee reist naar het buitenland en dan dient de enting minimaal 1 maand vóór vertrek te zijn gegeven (dit kan varieren per land controleert u dit als u vakantie plannen maakt). Gezien het karakter van de ziekte zal duidelijk zijn dat hiermee geen enkel risico kan worden genomen. De eerste rabiësvaccinatie wordt gewoonlijk niet eerder dan op een leeftijd van 12 weken gegeven en, afhankelijk de de wettelijke eisen en de gebruikte entstof, herhaald na 1 tot 3 jaar. Er wordt een "dode"(geïnactiveerde) entstof gebruikt die geen risico met zich meebrengt voor het dier.