VOOR PERSOONLIJK ADVIES OF

HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK

BEL: 079 - 316 54 66 

Klik hier om online een afspraak te maken

ALLE BETALINGEN

DIENEN PER PIN

VOLDAAN TE WORDEN

ADRES HOOFDVESTIGING:

DRIEMANSPOLDER, DUNANTSTRAAT

1153-1157,  2713 TP ZOETERMEER

DEPENDANCE:

JUSTUS  VAN  EFFENHOVE 51

2717VB ZOETERMEER

Buiten openingstijden adviseren wij voor spoed contact op te nemen met de Spoedkliniek van AniCura Specialistisch Verwijscentrum Haaglanden in Rijswijk. Tel: 085-4831300

 

 

OPEN VAN MAANDAG TOT VRIJDAG 08.00 TOT 20.00 UUR. TEL: 079 - 316 54 66

VACCINATIES

Veel ziekten zijn te voorkomen door op tijd te enten. Door een dier een vaccin toe te dienen wordt een bescherming (immuniteit) opgebouwd, terwijl het dier zelf niet ziek wordt. Alleen gezonde dieren mogen geeënt worden. Na verloop van tijd neemt de bescherming geleidelijk af en is het dus nodig om een inenting regelmatig te herhalen. Kittens krijgen van hun moeder afweerstoffen mee, die slechts acht weken bescherming geven. Daarna zijn jonge dieren meer vatbaar voor ziektes dan oudere. Het is dan belangrijk bij jonge dieren tijdig met het vaccinatieprogramma te beginnen.

KATTENZIEKTE

 

Een virusziekte die veel sterfte bij katten van alle leeftijden kan geven. Kittens zijn echter extra kwetsbaar, en hebben bij besmetting een grote kans op overlijden. 

De ziekte gaat veelal gepaard met braken en diarree. Verspreiding van de ziekte gebeurt via ontlasting.

NIESZIEKTE

Een virusziekte van de bovenste luchtwegen waarbij meerdere micro-organismen een rol kunnen spelen. De belangrijkste verwekkers zijn het Rhinotracheïtis- en Calicivirus. In een zeer enstige situatie kan de kat aan niesziekte overlijden. Veelal is het echter zo dat de kat langdurig of zelfs levenslang geinfecteerd kan blijven. Verspreiding van de ziekte gebeurt direct contact en via uitademingslucht.

CHIAMYDIOSE

Een bacterie die een rol kan spelen in het niesziektecomplex. Verspreiding gebeurt via de uitademingslucht.

 

 

 

INFECTIEUZE LEUKEMIE

Een virusziekte die bij katten van alle leeftijden (vooral jonge dieren zijn gevoelig) kan optreden, en die aanleiding kan geven tot ziekte van bloedcellen of tumoren (o.a. in de lymfklieren). Het virus het kan het natuurlijke afweersysteem van de kat aantasten, waardoor veroorzaakt door bacteriën, schimmels en andere virussen sneller kunnen toeslaan. Verspreiding verloopt via direct contact, meestal via mond (bijten).