VOOR PERSOONLIJK ADVIES OF

HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK

BEL: 079 - 316 54 66 

Klik hier om online een afspraak te maken

ALLE BETALINGEN

DIENEN PER PIN

VOLDAAN TE WORDEN

ADRES HOOFDVESTIGING:

DRIEMANSPOLDER, DUNANTSTRAAT

1153-1157,  2713 TP ZOETERMEER

DEPENDANCE:

JUSTUS  VAN  EFFENHOVE 51

2717VB ZOETERMEER

Buiten openingstijden adviseren wij voor spoed contact op te nemen met de Spoedkliniek van AniCura Specialistisch Verwijscentrum Haaglanden in Rijswijk. Tel: 085-4831300

 

 

OPEN VAN MAANDAG TOT VRIJDAG 08.00 TOT 20.00 UUR. TEL: 079 - 316 54 66

BLOEDDRUKMETING

In onze praktijk maken wij gebruik van een HDO (High Definition Oscillometrisch) bloeddrukmeter. Dit apparaat meet zowel de onder-, midden- en bovendruk.

 

Bloeddrukmeting is van belang in verschillende gevallen. Bij oudere honden en katten komen aandoeningen voor die een verhoogde bloeddruk veroorzaken. Ook kan het zijn dat de conditie van een ziek dier door een hoge of lage bloeddruk negatief beïnvloed wordt.

 

Wanneer wordt een bloeddrukmeting gedaan?

- Routinematig bij oudere katten (ouder dan 10 jaar)

- Bij aandoeningen zoals nierfalen, diabetes mellitus, cushing, hartfalen en hyperthyreoïdie

- verschijnselen zoals plotseling gezichtsverlies, verkleuring van de iris, veel drinken

  en veel plassen of bij verminderde uithoudingsvermogen.

 

Het is bij een bloeddrukmeting van groot belang dat het dier zo weinig mogelijk stress ervaart. We proberen een situatie te creëren waarin het dier rustig samen met zijn baasje kan zitten en zo weinig mogelijk witte jassen of blaffende honden

in de buurt heeft.